Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Definitioner

Här kan du få hjälp att tolka begreppen i händelserapporten. Fyll i det du vill veta mer om i sökrutan.