Till innehåll på sidan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Definitioner

Tillgänglighetsredogörelse för handelserapport.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur handelserapport.msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från handelserapport.msb.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via statistik@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen, med hjälp av verktyget Siteimprove. De första analyserna visade på tillgänglighetsproblem, bland annat med färgkontrasten på webbsidan. Dessa problem löstes genom uppdatering av webbsidan till MSBs nya grafiska profil som släpptes under 2019. En ny tillgänglighetsanpassad version av webbsidan släpptes 2020-03-04.

Senaste bedömningen gjordes 2020-04-08 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare.

Webbplatsen publicerades senast 2020-04-29.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-04-29.